Załaduj kalendarz

Aktualności


Zapraszamy na konferencję pn. Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach W codziennej pracy na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych pracownicy socjalni nie pozwalają sobie na dłuższe zastanowienie się nad znaczeniem własnego autentycznego zaangażowania w niesienie pomocy. Wyjątkową okazją do tej refleksji oraz pogłębienia dyskusji nad wyzwaniami stającymi przed tą grupą zawodową jest 21 listopada, w którym obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Więcej >
Ogłoszenie o naborze na szkolenia międzysektorowe w ramach projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ogłasza nabór na szkolenia międzysektorowe w ramach realizacji form wsparcia w/w projektu. Więcej >
Ogłoszenie o naborze na coaching w ramach projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ogłasza nabór do coachingu w ramach realizacji form wsparcia w/w projektu. Więcej >
Przedłużenie naboru do udziału w pracach grupy ds. kooperacji międzysektorowych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż termin naboru do udziału w pracach grupy ds. kooperacji międzysektorowych został przedłużony do dnia 27 września 2018 r. do godz. 14:00. Więcej >
Nabór do udziału w pracach grupy ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” ogłasza nabór przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa do udziału w pracach grupy tematycznej ds. kooperacji międzysektorowych powołanej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Więcej >
Zakończono nabór do projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Z przyjemnością informujemy o zakończeniu naboru do projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Więcej >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl