Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Kooperacje - 3D

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne realizowane w ramach projektu „KOOPERACJE 3D…”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne realizowane w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodziny”, pn. „Kto potrzebny w kooperacji? Kluczowi partnerzy, ich kompetencje i ograniczenia”

1

Spotkanie dedykowane jest pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie biorącym udział w projekcie.

Spotkanie edukacyjne pn. „Kto potrzebny w kooperacji? Kluczowi partnerzy, ich kompetencje i ograniczenia”, odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a.

Celem spotkania edukacyjnego jest omówienie prawnych aspektów współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych jak również przedstawienie kompetencji kluczowych instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Termin realizacji spotkania edukacyjnego: 24 września 2019 r.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39a

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w działaniach nie będących formami wsparcia w projekcie wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) do dnia 20 września 2019 r. na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Marzena Poręba – referent ds. realizacji projektu, tel. 12 422 06 36 wew. 38.

REGULAMIN udziału w projekcie

Załączniki 5 i 6 do Regulaminu 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl