Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Kooperacje - 3D

Model

Konsultacje Modelu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza do konsultacji elektronicznych modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

1

Model został opracowany przez ekspertów z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz łódzkiego. Celem wdrożenia zaproponowanych w nim rozwiązań jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a przedstawicielami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model zakłada, że jedynie wykorzystując potencjał i zasoby środowiska lokalnego można udzielić kompleksowej, spersonalizowanej pomocy osobom, rodzinom czy grupom społecznym, a współpraca powinna odbywać się na każdym poziomie, tj. odpowiednio między: lokalnymi instytucjami, zespołami pracowników oraz bezpośrednimi pracownikami i ich klientami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią modelu oraz podzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami na temat zaproponowanych rozwiązań. Wszelkie sugestie będą dla nas niezwykle pomocne w przygotowaniu ostatecznej wersji modelu, który zostanie pilotażowo wdrożony już w 2019 r.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach elektronicznych zapraszamy do zapoznania się z opisem modelu dostępnym poniżej wraz z Formularzem zgłaszania uwag i innymi dokumentami w formie załączników i narzędzi. Wypełniony formularz należy przesłać na adres kooperacje3d@rops.krakow.pl do dnia 5 marca 2019 r.

Informacja podsumowująca etap konsultacji wraz z informacją dotyczącą wdrożenia zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostaną zamieszone na stronie internetowej ROPS.

Model KOOPERACJE 3D

Załączniki

Narzędzia

Formularz do zgłaszania uwag

Raport z konsultacji 


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl