Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

Walcz z koronawirusem korzystając z aplikacji ProteGO Safe

Główny Inspektor Sanitarny zaleca korzystanie z aplikacji ProteGO Safe, która pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19.

Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:

•    monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu Oceny Ryzyka;

•    uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;

•    otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania Testu Oceny Ryzyka;

•    otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/aplikacja-protego-safe/


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl