Załaduj kalendarz

Koronawirus - o tym warto wiedzieć!

Ważne informacje

WAŻNE! Informacje dla Beneficjentów PO WER

Na wnioski Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER, akceptowane były już między innymi zmiany w zakresie:

•    wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,

•    wydłużenia okresu realizacji form wsparcia w ramach projektów,

•    zmiany form wsparcia (np. szkoleń) ze stacjonarnych na zdalne,

•    czasowego wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu bezpośrednio do celów łagodzenia skutków pandemii (np., szycie maseczek ochronnych, dezynfekcja obiektów).

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działań PO WER nadzorowanych przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą zgłaszać zmiany mające na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie oraz przeciwdziałanie pandemii COVID-19, przy założeniu zachowania zgodności z celami realizowanych projektów.

W związku z tym przypominamy o możliwości wnioskowania przez beneficjentów o wprowadzenie zmian do realizowanych przez siebie projektów za pomocą systemu SL2014.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-informacja-dla-beneficjentow-po-wer

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl