Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

Aktualności

Nabór I - Informacja nt. liczby wniosków i planowanego terminu ogłoszenia wyników oceny

logotyp_FE_logotyp_RP_logotyp_WM__logotyp_UE

W ramach naboru I złożonych zostało 522 wnioski, w tym 19 po terminie.

Zgodnie z Regulaminem ocena wniosków zostanie zakończona w terminie 40 dni roboczych od daty zakończenia naboru, tj. do dnia 5 grudnia 2018 r.
Dokładna data rozstrzygnięcia naboru będzie uzależniona od jakości złożonych wniosków (w tym skali wniosków wymagających poprawy/uzupełnienia).
ROPS w Krakowie zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu oceny wniosków.

Wnioskom zostały nadane numery identyfikacyjne. Informacja o nadanym numerze została przesłana do Wnioskodawców pocztą elektroniczną. Jeżeli wniosek będzie wymagał poprawy/uzupełnienia - Wnioskodawcy otrzymają mailem wezwanie do poprawy/uzupełnienia.
Termin na poprawę/uzupełnienie to 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
Prosimy o bieżące śledzenie poczty elektronicznej, której adres podany został w formularzu wniosku.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" zamieszczone zostaną wyniki oceny. Nie będą one zawierały danych osobowych - wnioskowi o danym numerze zostanie przyporządkowany wynik oceny.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl