Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

Aktualności

Wyniki oceny wniosków złożonych po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w ramach pierwszego naboru do Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”

Informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w ramach pierwszego naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Podczas oceny wniosków przeprowadzonej w oparciu o „Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018)” weryfikowane było spełnienie przez Wnioskodawców kryteriów: formalnych, dostępu oraz preferencyjnych (nieobligatoryjnych).

Zarządzeniem nr MN-430-1-528/18 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 27.03.2020 r. została zatwierdzona Lista Wnioskodawców w ramach naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłoszonego 25.09.2018 r. obejmująca rozpatrzenie wniosków złożonych po terminie zakończenia naboru.

Poniżej prezentujemy Listę Wnioskodawców uszeregowaną zgodnie z kolejnością wpływu wniosków, ze wskazaniem:

- wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie)

- wniosków odrzuconych

- wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.

Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie będziemy kontaktować się indywidualnie telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

>>> Lista Wnioskodawców

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl