Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

Aktualności

Wyniki pierwszego naboru do Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”

logotyp_FE_logotyp_RP_logotyp_WM__logotyp_UE
Z przyjemnością informujemy o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru do Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”.


Zespół Projektu dokonał oceny złożonych przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 z terenu Małopolski wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Podczas oceny wniosków przeprowadzonej w oparciu o „Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018)” weryfikowane było spełnienie przez Wnioskodawców kryteriów: formalnych, dostępu oraz preferencyjnych (nieobligatoryjnych).


Zarządzeniem nr MN-431-1-523/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 5.12.2018 r. została zatwierdzona Lista Wnioskodawców w ramach naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłoszonego 25.09.2018 r. z terminem składania wniosków do 8.10.2018 r. do godz. 16:00.


Poniżej prezentujemy Listę Wnioskodawców uszeregowaną od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów preferencyjnych, ze wskazaniem:

•    wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania (Wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie)

•    wniosków wchodzących w skład listy rezerwowej

•    wniosków odrzuconych

•    wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.


Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie będziemy kontaktować się indywidualnie telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Lista Wnioskodawców


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl