Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

Aktualności

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018)

logotyp_FE_logotyp_RP_logotyp_WM__logotyp_UEInformujemy, że Zarządzeniem nr MN-080-2/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 4.12.2018 r. został zmieniony Załącznik nr 3 do Umowy uaktywniającej (Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych) stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).Prosimy o stosowanie aktualnego wzoru oświadczenia, a w przypadku umów już zawartych o aktualizację załącznika 3 w oparciu o nowy wzór.Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie kwota minimalnego wynagrodzenia i do dnia 5 stycznia 2019 r. osoba zatrudniona w charakterze niani powinna złożyć rodzicowi/ rodzicom oświadczenie wg wzoru obowiązującego w 2019 r.Wzory oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych zostały zamieszczone poniżej:

>>> Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych – 2018 r. - pdf

>>> Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych - 2018 - doc.

>>> Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych – 2019 r. - pdf

>>> Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych - 2019 - doc.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl