Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy jeżeli moje dziecko skończy 3 lata w listopadzie 2018 r. to może skorzystać z opieki niani w ramach projektu? Czy wówczas przysługuje wsparcie przez 12 miesięcy?

W ramach obecnie trwającego naboru do projektu opieką niani mogą być objęte dzieci, które urodziły się nie wcześniej niż 1.09.2015 r. i na dzień złożenia wniosku przez rodzica ukończyły przynajmniej 20 tydzień życia. Dziecko kończące 3 rok życia w listopadzie 2018 r. może być objęte wsparciem w ramach projektu do 31 sierpnia 2019 r. (do końca tego roku szkolnego, w którym ukończy 3 rok życia). W takim przypadku nie przysługuje wsparcie na okres 12 m-cy, tylko od momentu zakwalifikowania się do projektu - do 31 sierpnia 2019 r.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl