Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy kolejność zgłoszeń decyduje o otrzymaniu wsparcia?

Złożenie wniosku jako jednego z pierwszych absolutnie NIE gwarantuje otrzymania wsparcia. W ramach projektu przyznawane są bowiem punkty za spełnienie kryteriów preferencji określonych w § 4 ust. 11 Regulaminu. Na podstawie przyznanych punktów ułożona zostanie lista rankingowa. Wsparcie przyznane zostanie osobom, które otrzymają największą liczbę punktów. Data i godzina złożenia wniosku będzie brana pod uwagę jedynie w przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała dostępną w ramach projektu liczbę miejsc, a osoby znajdujące się na ostatnich miejscach listy rankingowej uzyskają tę sama liczbę punktów w ramach poszczególnych kryteriów.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl