Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy osoba ubezpieczona w KRUS może być nianią?

Umowa uaktywniająca zawierana z nianią stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w KRUS może podjąć pracę dodatkową na podstawie umowy uaktywniającej nie tracąc prawa do świadczeń. Przychód z tego tytułu nie może być jednak wyższy niż płaca minimalna (w 2018 r. najniższa pensja krajowa to 2 100 zł brutto). Decydując się na podjęcie dodatkowej pracy rolnik powinien poinformować o tym KRUS. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela ZUS i KRUS.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl