Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy Rodzic zatrudniający nianię będzie ponosił koszty?

TAK. Wsparcie w ramach projektu ma charakter dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, a nie sfinansowania tych kosztów w całości. Rodzic zatrudniając nianię będzie pokrywał częściowo koszty jej zatrudnienia. Przykładowo, w przypadku uzyskania grantu w pełnej wysokości 2 100 zł/mc wkład własny rodzica w 2018 r. to ok. 200 zł/mc. Natomiast w przypadku grantu w wysokości 1 500 zł/mc - wkład własny rodzica wyniesie ok. 800 zł/mc. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w Regulaminie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl