Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Czy wniosek mam złożyć do gminy, w której mieszkam?

NIE. Wnioski składane są do ROPS w Krakowie: mailem na adres: niania@rops.krakow.pl (podpisany skan dokumentów) lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu) lub osobiście do ROPS w Krakowie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl