Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018

Moje dziecko urodziło się w czerwcu 2018 r. Czy kwalifikuję się do udziału w projekcie?

Niestety NIE. Zgodnie z Regulaminem ze wsparcia w ramach edycji 2018 mogą skorzystać rodzice dzieci, które na dzień złożenia wniosku ukończyły przynajmniej 20 tydzień życia. Możliwe jednak jest otrzymanie Grantu w ramach kolejnej edycji naboru, która zostanie ogłoszona w 2019 r.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl