Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2019

Kto może być nianią?

Nianią może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: - nie jest rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0” - nie pobiera świadczenia emerytalnego - jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie jest rodzicem dziecka, nad którym ma sprawować opiekę - posiada ważne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) - tj. orzeczenie o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl