Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Luty 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Aktualności

baner2_1

Zapraszamy na spotkanie grupy ds. innowacji społecznych!

15.02.2017 r.

Z myślą o podniesieniu jakości inkubowanych innowacyjnych rozwiązań, powołaliśmy w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grupę tematyczną ds. innowacji społecznych. Do jej zadań będzie należała m.in. wymiana informacji, konsultacja pomysłów, tworzenie przestrzeni do współpracy między innowatorami społecznymi a środowiskiem osób zależnych i ekspertami, a także opiniowanie wypracowywanych rozwiązań w trakcie ich opracowywania, testowania, a następnie upowszechniania.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace grupy tematycznej ds. innowacji społecznych i zapraszamy na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w sali nr 5. Pierwsza tura spotkań jest zaplanowana na: 17.02, 22.02, 24.02 lub 28.02 r. (jeden termin do wyboru). Tematyka spotkania będzie poświęcona przedstawieniu raportu z seminariów w subregionach Małopolski, prezentacji dokumentacji konkursu na innowacje społeczne, a także omówieniu harmonogramu prac grupy tematycznej.

Jesteśmy przekonani, że Państwa wiedza i doświadczenie w obszarze organizacji usług opiekuńczych przełożą się na wysoką jakośc omawianych pomysłów i rozwiązań innowacyjnych i staną się pomocą dla innowatorów społecznych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numerem 12 422 06 36 wew. 34 lub za pośrednictwem e-mail drojek@rops.krakow.pl


„AKCJA INNOWACJA” – koniec i początek !

27.01.2017 

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zakończył cykl Seminariów pod hasłem „Akcja. Innowacja”, trwających od listopada 2016 do końca stycznia 2017 r. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego i przedsiębiorców z pięciu subregionów województwa: Małopolski Zachodniej, subregionu podhalańskiego, sądeckiego, tarnowskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzone seminaria miały na celu zainspirowanie i zmotywowanie do kreowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych świadczonych na  rzecz osób niesamodzielnych, a następnie zachęcenie do udziału w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i pozyskania finansowania na przetestowanie swojego innowacyjnego pomysłu.Krakow_2037_2

Podczas seminariów wyłoniliśmy priorytetowe obszary problemowe, w których osoby zależne - starsze i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wymagają szczególnego wsparcia. Obszary te, to przede wszystkim ograniczenie samodzielności, utrata poczucia bezpieczeństwa, izolacja i marginalizacja, wykluczenie społeczne i cyfrowe, brak odpowiedniego dostępu do informacji i wiedzy, oraz przeciążenie i stres opiekunów nieformalnych.  W atomizującym się społeczeństwie trudniej też o bliskie relacje rodzinne i sąsiedzkie, które w naturalny sposób wspierają aktywność i poczucie sprawczości u osób z ograniczoną samodzielnością. Sięganie po rozwiązania oddolne, pochodzące wprost od środowiska związanego z osobami zależnymi i wykorzystujące zasoby lokalne do udoskonalenia i upowszechnienia usług opiekuńczych, sprzyja niwelowaniu trudności i barier z jakimi na co dzień mierzą się osoby niesamodzielne. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych chce wspierać te rozwiązania i pomysły, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia i podniesienie poziomu zadowolenia. Na spotkaniach, ponad 160 potencjalnych innowatorów społecznych z całego województwa małopolskiego, miało okazję podzielić się obawami i wymienić doświadczeniami dotyczącymi wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.  Tarn__w_2017_2

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminariów za obecność i zaangażowanie, które pozwoliło na lepsze i głębsze zrozumienie problemów osób zależnych i ich opiekunów. Wyłonione w ten sposób obszary problemowe posłużą do sporządzenia raportu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Mamy nadzieję że warsztaty posłużą Państwu jako wskazówka do tworzenia nowych rozwiązań, które będą konsultowane na zbliżających się  spotkaniach przygotowujących do złożenia wniosków aplikacyjnych. W ramach podsumowania zamieszczamy materiał wykorzystywany podczas cyklu seminariów.

Zakopane_2016_4_2warszt_Zakopane_2016_6__2

PREZENTACJA ZE SPOTKAŃ


Zapraszamy na seminaria AKCJA INNOWACJA

17.01.2017 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na seminarium AKCJA - INNOWACJA

które odbędzie się:

18.01.2017 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów

25.01.2017 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ul. Bobrzyńskiego 10 , 30-348 Kraków

Z myślą o osobach, które mają innowacyjny pomysł, ale dotąd nie znaleźli możliwości by go sfinansować i przetestować, zorganizowaliśmy cykl seminariów w subregionach.  W czasie seminariów przybliżone zostaną  informacje o projekcie, zasady wnioskowania o środki finansowe, a  także odbędą się warsztaty, które pomogą uczestnikom w opracowywaniu własnego innowacyjnego pomysłu.

 Celem warsztatów są:

- określenia problemów, z którymi mierzą się osoby starsze i niepełnosprawne 
w danym regionie,
- wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”
- zainspirowanie uczestników do działania i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na dręczące ich problemy,
przedstawienie procesu tworzenia innowacji społecznej.

Wybierz najkorzystniejszą lokalizacje dla siebie i zgłoś się na seminarium drogą mailową na adres: drojek@rops.krakow.pl


 Akcja - Innowacja cz.III

13.01.2017 r. 

Powoli zbliżamy się do momentu ogłoszenia konkursu grantowego jednak wciąż jest czas na to aby spotkać się z nami i bez presji czasu, dopytać o możliwości działania w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych i przymierzyć do roli Innowatora. Jedną z okazji do spotkania i bliższego zapoznania z projektem są realizowane od listopada 2016 r. – seminaria w Subregionach. Jest to dodatkowa możliwość zwłaszcza dla tych, którzy zamieszkując w znacznej odległości od Krakowa najczęściej mają możliwość wyłącznie kontaktu mailowego lub telefonicznego. Dojazd MIIS do tych najodleglejszych regionów Małopolski jest podyktowany chęcią jak najszerszego promowania projektu i zainspirowania jak największej liczby oddolnych inicjatyw do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Mamy za sobą trzy seminaria dla Subregionów: Zachodniej Małopolski, Podkarpacia i Sądecczyzny, w czasie których spotykaliśmy się z Państwem, informowaliśmy o szczegółach projektu, odpowiadaliśmy na pytania i przy pomocy profesjonalistów z dziedziny Design Thinking pokazywaliśmy czym jest Innowacja Społeczna, jak wygląda proces tworzenia i budowania innowacyjnych rozwiązań.

Ci, którzy byli z nami w Chrzanowie, Zakopanem czy Nowym Sączu, wykazali duże zainteresowanie dając temu wyraz pytaniami zadawanymi podczas spotkania. Część z nich pojawiała się na tyle często, że uznaliśmy za zasadne umieścić je w cyklu odsłon „Akcja. Innowacja”.

Pozwalamy sobie zatem umieścić krótkiego FAQ’a, zawierającego odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, który będzie uzupełniany, wszystkimi kwestiami, budzącymi Państwa zainteresowanie i wątpliwości.

Nawiązując do seminariów raz jeszcze serdecznie dziękujemy: Pani Małgorzacie Bigaj – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Panu Leszkowi Doruli – Burmistrzowi Miasta Zakopane oraz Panu dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. nadzw. PWSZ - Rektorowi Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, za użyczenie sal, w których wydarzenie mogło być zrealizowane. Dziękujemy również wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wydarzeń.

Na koniec przypominamy, że przed nami jeszcze seminaria w Tarnowie – 18 stycznia i Krakowie – 25 stycznia. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: drojek@rops.krakow.pl

 Najczęściej zadawane pytania.


Zmiana danych kontaktowych 

02.01 2017 

Od dnia 01.01.2017 r. biuro projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych  mieści się na ul. Piastowskiej 32, 30-070 w Krakowie.

PUNKT INFORMACYJNY:

tel. (+48) 12 422 06 36 wew. 34

e-mail: miis@rops.krakow.pl 

Zapraszamy! 


Zapraszamy na seminaria AKCJA INNOWACJA

13.12.2016 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminaria organizowane w ramach projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" pod hasłem Akcja Innowacja!

11.01.2017 r. - seminarium w Nowym Sączu (zgłoszenie uczestnictwa do 22.12.2016 r.)

18.01.2017 r. - seminarium w Tarnowie (zgłoszenie uczestnictwa do 05.01.2017 r.)

25.01.2017 r. - seminarium w Krakowie (zgłoszenie uczestnictwa do 13.01.2017 r.)

Z myślą o przyszłych Innowatorach Społecznych zorganizowaliśmy cykl Seminariów w subregionach, w ramach których odbędą się spotkania warsztatowe dla potencjalnych grantobiorców.

Celem warsztatów jest:

•    wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”,

•    trening kreatywnego myślenia,

•    wypracowanie priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu.

W ramach seminarium, pragniemy zachęcić Państwa do działania poprzez przybliżenie idei projektu, możliwość odbycia indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych oraz skorzystanie z usług Doradcy ds. innowacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt drogą mailową na adres: drojek@rops.krakow.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminariów.


Zapraszamy na seminarium pn. Akcja Innowacja - Zakopane 07.12.2016 r.

01.12.2016 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugie z cyklu seminariów pn.: „Akcja - Innowacja” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Tym razem zapraszamy 07 grudnia 2016 roku, do Urzędu Miasta Zakopane przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 13. Aby ułatwić przygotowanie pomysłów, a w perspektywie także wniosków, na innowacje społecznie zapraszamy potencjalnych Grantobiorców na spotkania warsztatowe.

Celem warsztatów jest:

• wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”,

• trening kreatywnego myślenia,

• wypracowanie priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu.

W ramach seminarium, pragniemy zachęcić Państwa do działania poprzez przybliżenie idei projektu, możliwość odbycia indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych oraz skorzystanie z usług Doradcy ds. innowacji.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: awiniarski@rops.krakow.pl do dnia 05.11.2016 roku, do godz. 10:00.

 Program seminarium 07.12.2016 Zakopane


Zapraszamy na seminarium pn. Akcja Innowacja - Chrzanów 29.11.2016 r.

22.11.2016 r.  

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pn.: „Akcja - Innowacja” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, które odbędzie się 29 listopada 2016 roku, w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. F. Focha 3. Z myślą o przyszłych Grantobiorcach zorganizowaliśmy cykl Seminariów w subregionach, w ramach których odbędą się spotkania warsztatowe dla potencjalnych Innowatorów.

Celem warsztatów jest:

•    wyjaśnienie pojęcia „innowacja społeczna”,

•    trening kreatywnego myślenia,

•    wypracowanie priorytetowych obszarów problemowych, będących wyzwaniem dla danego regionu.

W ramach seminarium, pragniemy zachęcić Państwa do działania poprzez przybliżenie idei projektu, możliwość odbycia indywidualnych spotkań informacyjno - konsultacyjnych oraz skorzystanie z usług Doradcy ds. innowacji.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową na adres: awiniarski@rops.krakow.pl do dnia 25.11.2016 roku, do godz. 10:00.

 Program seminarium 29.11.2016 r. - Chrzanów


Konferencja Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań - poszukiwanie nowych dróg świadczenia pomocy społecznej.

18.11.2016

W dniu 17 listopada 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie, odbyła się konferencja „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań” inaugurująca projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych połączona z uroczystą Galą wręczenia nagród w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”.

Wydarzenie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pozwoliło przybliżyć licznie zgromadzonemu audytorium temat innowacyjności w zakresie usług opiekuńczych i innych działań kierowanych do osób zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. 

Pan Dyrektor Rafał Barański powitał zgromadzonych na sali przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władz Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa, a także reprezentantów sektora pomocy społecznej, w tym gości z jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pani dr hab. Jolanta Perek-Białas przedstawiła aktualny stan usług opiekuńczych w Polsce i nakreśliła perspektywy ich dalszego rozwoju.

Pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, opowiedział o realizowanych i planowanych działaniach w różnych obszarach życia społecznego, a Pani Anita Parszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zaprezentowała główne założenia projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Na konferencji nie zabrakło przykładów dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianych usług opiekuńczych. Pani Luitgardis Sonderegger-Müller, Dyrektor Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Lucernie przedstawiła zarys systemu wsparcia, którym objęte są osoby zależne w Szwajcarii, natomiast Pan dr Łukasz Krzyżowski podzielił się wiedzą o praktykach w zakresie usług opiekuńczych, szczególnie tych, opartych o nowe technologie.

W drugiej części konferencji odbył się finał VI edycji Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”, podczas której uhonorowano pracowników socjalnych wyróżniających się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w animowanie, integrowanie oraz wieloletnie działania na rzecz środowiska lokalnego. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wręczył zwycięzcom statuetki i dyplomy.

Nagrody rzeczowe ufundowali sponsorzy: Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA oraz Termy Bukovina.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Animacja zdobył Pan Jakub Słowik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Wyróżnienie w kategorii Integracja uzyskał Pan Marcin Maciejewski z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Doświadczenie przyznano Pani Bogumile Bobak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. 


MIIS na "LIFE SCIENCE OPEN SPACE" 20.10.2016 r.

25.10.2016 r.

20 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyło się spotkanie w ramach otwartego forum współpracy i innowacji dla zdrowia i jakości życia Life Science Open Space 2016. Wydarzenie to przyciągnęło panelistów i uczestników z całej Polski reprezentujących różne branże związane z medycyną, profilaktyką zdrowotną i nowoczesnymi technologiami. Ponieważ Life Science Open Space jest platformą współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki, trzeciego sektora i administracji –spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów i nawiązania dłuższych relacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i nawiązywali kontakty podczas czternastu, przebiegających symultanicznie sesji tematycznych, które obejmowały zagadnienia dotyczące aktywnego i zdrowego życia, srebrnej gospodarki, nowoczesnej diagnostyki, zdrowej żywności i żywienia, środowiskowych czynników zdrowia czy innowacyjnych rozwiązań medycznych. W ramach forum swoją reprezentację miał również projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. Wystąpienie przedstawicielki MIIS, Pani Anity Parszewskiej, w panelu dotyczącym srebrnej gospodarki spotkało się z pozytywnym odzewem. Także stoisko projektu, na którym przez cały dzień odbywały się spotkania informacyjno-konsultacyjne, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i prywatnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zaangażować się w unowocześnienie usług opiekuńczych.

Jeśli nie było Cię na forum Life Science Open Space 2016 i nie miałeś jeszcze okazji skonsultować się z nami, zadzwoń i umów się na spotkanie. Nasz numer telefonu: 12 639 15 35.

zdj__cie_LSOS_1 LSOS_3 LSOS_4

lsos_2


Spotkajmy się na konferencji "LIFE SCIENCE OPEN SPACE" w dniu 20.10.2016 r.

19.10.2016 r.

W ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych zostanie zaprezentowany na konferencji "Life science open space", która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) w Centrum Kongresowym ICE Kraków. 

Zapraszamy uczestników konferencji do zapoznania się z założeniami projektu oraz konsultacji pomysłów (fiszka) i odwiedzenia nas na stoisku!!

Odwiedź stronę internetową Konferencji "Life Science Open Space".


Akcja – Innowacja – cz. II, czyli jak budować Innowacyjne rozwiązania?

27.09.2016

Staraliśmy się pokazać, również na przykładzie, że Innowacja to tak naprawdę każde niezastosowane dotychczas „ulepszenie”, koncepcja, która podnosi, „tiuninguje” wartość już istniejącą.

Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam jak takiej innowacji szukać? Od czego zacząć? Co zrobić?

Przy poszukiwaniu innowacji, tak jak przy planowaniu projektowym, ważne jest rozejrzenie się wokół siebie i znalezienie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

•    Czego potrzebuję?

•    Co mam?

Pierwsze pytanie skłania do tego aby pochylić się nad potrzebami, które muszą być zaspokojone, a posługując się językiem projektów – problemami, wyzwaniami, które muszą zostać rozwiązane aby podnieść jakość, wartość istniejących rozwiązań.

Drugie pytanie to przyjrzenie się posiadanym zasobom. Zanim zaczniemy szukać możliwości na zewnątrz, w partnerstwach, w budowaniu nowych narzędzi, w ustanawianiu nowych standardów, należy dokładnie przyjrzeć się temu co już mamy, co możemy wykorzystać, zmodyfikować aby zaspokoić swoją potrzebę.

Po tak skonstruowanych pytaniach przychodzi czas na innowacyjność. Tu nieodzowna jest nasza kreatywność, ale też wiedza i doświadczenie wyniesione z dotychczasowej aktywności. Kreatywność pozwala nam wykorzystać posiadane zasoby w inny niż dotychczasowy sposób. Nowa odsłona tych samych narzędzi, metod, sposobów, nowe role dla starych partnerów czy posiadane umiejętności wykorzystane do nowych zadań – stają się Innowacją jeśli pozwalają jednocześnie rozwiązać problem, zaspokoić potrzebę, która pojawiła się jako odpowiedź na pierwsze pytanie.

Uproszczoną drogę poszukiwania Innowacji przedstawia poniższy schemat:

zdj_2

Jeśli kogoś zainteresowała dzisiejsza odsłona – zapraszamy do kolejnego numeru es.O.es, w którym przyjrzymy się temu zagadnieniu jeszcze dokładniej.


Chcesz upewnić się, że projekt MIIS jest dla Ciebie? Masz wątpliwości dotyczące procedur i zasad realizacji projektów innowacyjnych? Dowiedz się więcej o projekcie- zadzwoń lub umów się na spotkanie informacyjne!

12.09.2016 

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia Punktu informacyjnego działającego w biurze Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Od poniedziałku do piątku w godzinach 08-00-16.00 można uzyskać informacje na temat możliwych form wsparcia, zasad przystąpienia do projektu, jego założeń oraz harmonogramu działań. Informacji udzielamy telefonicznie, e-mailowo oraz na bezpośrednich spotkaniach w biurze. Zapraszamy do kontaktu!


Akcja – Innowacja – cz. 1, czyli czym jest Innowacja?

31.08.2016 

Decydując się na realizację projektu u podstaw którego leży idea innowacji, koniecznością było bliższe przyjrzenie się pojęciu i poszukanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Mamy nadzieję, że informacje, które Państwo znajdą w cyklu artykułów „Akcja- Innowacja” pozwolą czytelniej przedstawić założenia projektu i skuteczniej zachęcić zainteresowanych do zaangażowania w działania Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Postawione pytania i odpowiedzi będziemy prezentowali w kilku odsłonach, na stronie WWW projektu MIIS. Oto pierwsze z nich:

Czym jest Innowacja?

Na początek przyjrzeliśmy się bliżej projektom społecznym, które Komisja Europejska wyróżniła w listopadzie 2015 roku, ze względu na innowacyjność. Znalazło się tu wiele rozwiązań, produktów, metod i narzędzi, które pozwalają zrozumieć czym jest innowacja i jak ją definiować. Aby lepiej przedstawić samą ideę innowacji, posłużymy się przykładem. Jednym z nagrodzonych, innowacyjnych pomysłów był projekt „APIFORM sit-in beekeeping” czyli Pszczelarstwo dla Niepełnosprawnych. Projekt zakładał, wykonanie uli niższych niż dotychczas stosowane, po to aby mogły być obsługiwane samodzielnie przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Dotychczas osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mimo posiadanych umiejętności i odpowiedniej tężyzny fizycznej, niezbędnej w zawodzie pszczelarza nie były w stanie samodzielnie go wykonywać. Projekt i konstrukcja niższego ula zaoferowała właśnie samodzielność jako innowację.

Powyższy przykład pokazuje, że innowacją może być nowe rozwiązanie, a także optymalizacja już istniejącego - nowatorski produkt, nowa platforma współpracy, metody, które pozwalają zwiększyć skuteczność, rozwiązać istniejące problemy lub uzyskać lepsze efekty mniejszym nakładem pracy. Poniższa grafika prezentuje koncepcję innowacji społecznej w naszym projekcie.

innowacja_na_stron___www


Poszukujemy Innowatorów Społecznych- Masz innowacyjny pomysł...Zgłoś się do nas!

12.08.2016

Jeśli masz pomysł jak zrewolucjonizować lub po prostu usprawnić opiekę nad osobami niesamodzielnymi z powodu wieku, niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, skontaktuj się z nami.

Aby Ci to ułatwić zamieszczamy na naszej stronie Fiszkę w której zaprezentujesz swoją innowację, a my pomożemy w Ci w opracowaniu pomysłu i przygotowaniu wniosku o grant.

Wypełnij Fiszkę

Podziel się pomysłem, a my pomożemy Ci go urzeczywistnić!


Zapoznaj się z procedurami realizacji projektu.

08.08.2016 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, dostępnymi w zakładce Procedury realizacji projektu grantowego.


Nabór innowacyjnych pomysłów już wkrótce!

5.08.2016

Już na początku przyszłego roku ruszy pierwsza tura naborów wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. Rozpoczęcie naboru poprzedzi cykl działań promocyjnych oraz Konferencja inauguracyjna, na którą już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Realizacja projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych rozpoczęta!

01.08.2016 

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2016 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Miło nam zatem poinformować, iż z dniem 1 sierpnia br. przystępujemy do realizacji projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji w zakładce „Aktualności”.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl