Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

AHATHON 2018

16.11.2018

Klaster Life Science Kraków

we współpracy z Centrami Aktywności Seniora Miastem Kraków 

zaprasza na

AHATHON 2018

czyli hackathon w ramach programu Aktywne Zdrowe Życie (Active Healthy Aging).

W czasie dwóch popołudniowych sesji zespoły uczestników opracują praktyczne pomysły i rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób starszych. Jury wybierze najlepsze z prezentowanych rozwiązań i przyzna nagrody.

W AHATHONIE mogą brać udział zespoły składające się z 2-5 osób, z których co najmniej jedna jest w wieku senioralnym i jedna młodsza. Zgłaszać mogą się zespoły, ale także osoby indywidualne, które dołączą do istniejących grup roboczych, bądź stworzą nowe team’y podczas wydarzenia.

Jesteś osobą kreatywną, rozumiesz środowisko, wyzwania i problemy osób starszych, chcesz pomóc lub masz pomysły na produkty lub usługi przeznaczone dla osób starszych – AHATHON 2018 jest dla Ciebie!

 Zgłoszenia pod linkiem:

Obszary tematyczne nad którymi można pracować w trakcie warsztatów:

  • samotność, autonomia i niezależne życie,
  • zrównoważona i kompleksowa opieka,
  • mobilność – bezpieczna i przyjemna komunikacja i podróż,
  • włączenie społeczne i technologiczne,
  • profilaktyka – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i żywienia,
  • polipragmazja i przestrzeganie planów medycznych,
  • szkolenie i coaching w zakresie wspomaganego aktywnego uczenia się,
  • nowe modele biznesowe i przedsięwzięcia społeczne,
  • inne – zaproponowane w trakcie warsztatów.


Więcej informacji o AHATHONIE logo_LSOS_duze_1

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl