Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Innowacyjne pomysły z myślą o potrzebujących

16.01.2019 r.

We wtorek, 15-go stycznia br. z wizytą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przyjechała Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Towarzyszyli jej: Pan Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS, Pani Dominika Tadla – zastępca Dyrektora Departamentu EFS i Pan Bartosz Siemiątkowski - Naczelnik Wydziału Innowacji Społecznych, którzy przybyli by poznać 4 spośród 42 Innowatorów opracowujących i testujących nowatorskie rozwiązania z zakresu usług opiekuńczych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością. 

15.01.2019_1

Innowacje, z którymi zapoznali się zgromadzeni goście realizowane są w ramach Grantów oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a wyłonione zostały spośród 103 wniosków zgłoszonych podczas 4 tur naboru w Konkursie na Innowacje społeczne. Dzięki testowanym rozwiązaniom około 300 Małopolan, osób starszych lub z osób niepełnosprawnościami ma szanse wypróbować nowe rozwiązania, w tym rozwiązania technologiczne, usługi i metody. Jeśli Innowacje te przyniosą spodziewane rezultaty mogą znaleźć swoją kontynuację i stać się dostępne dla szerokiego grona odbiorców w kraju i na świecie.

15.01.2019 5_1

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poznało 4 innowacje społeczne, realizowane w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”:

Innotextil – system inteligentnej odzieży

Autorem tego pomysłu jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki - Wydział Form Przemysłowych. W ramach Innowacji testowana jest tzw. inteligentna odzież, a konkretnie spodnie, wyposażone w mikroczujniki, które połączone z aplikacją umożliwiają i wspierającą rehabilitację użytkownika oraz profilaktykę ruchu w warunkach poza laboratoryjnych (podczas codziennej aktywności w i poza domem).

Uniodzież – płaszcz przeciwdeszczowy

Innowacja, zaprezentowana przez „Fundację Rzecz Piękna”, zakłada stworzenie przeciwdeszczowego płaszcza dedykowanego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, z osłabioną funkcją małej motoryki. W rozwiązaniu duży nacisk położono na wysoką funkcjonalność użytkową płaszcza, szczelność, łatwość konserwacji i bezpieczeństwo poruszania się na drodze, a także estetykę. Planowane jest przygotowanie i udostepnienie katalogu obejmującego szablon wykroju modułowego płaszcza, instrukcję do samodzielnego odszycia wraz ze wskazaniem rekomendowanych materiałów.

Ścieżka moto-sensoryczna

Politechnika Krakowska zaprezentowała projekt ścieżki moto-sensorycznej do treningu trudnych sytuacji w poruszaniu się. Innowacja kierowana jest do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Umieszczone w pobliżu miejsca zamieszkania stanowiska, wykorzystujące do ćwiczeń naturalne ukształtowanie terenu i zmieniające się warunki atmosferyczne. Projekt umożliwia aranżację przestrzennej ścieżki zapewniającej właściwy trening zwiększający sprawność ruchową osób zależnych realizowany „przy okazji” spaceru, zakupów czy wyjścia do lekarza.

Nawigacja głosowa osób zależnych. NGOZ

Pan Adam Goch jest autorem rozwiązania polegającego na połączeniu nawigacji głosowej z wykorzystaniem sieci w technologii iBeacon i systemem pozycjonowania Wi-fi , które utworzą czytelną dla użytkownika z dysfunkcją wzroku i zawierającą praktyczne informacje „mapę” budynku, zarówno terytorialną, jak i funkcjonalną. Dzięki aplikacji skorelowanej z systemem iBeaconów osoba, która będzie przemieszczała się w nowym dla siebie budynku uzyska informacje o swoim położeniu i dalszej trasie, którą musi pokonać aby dotrzeć do wybranego przez siebie miejsca ale także otrzyma informacje o mijanych pomieszczeniach. Odbiorcy rozwiązania będą samodzielnie, łatwo i bezpiecznie korzystać z obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy lub muzea.

IMG_1179

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl