Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Kolejny test innowacji społecznej za nami!

24.04.2018 r.

19-go kwietnia br. w Kętach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację innowacji społecznej pt. „Zakupy bez barier”. Grantobiorcą testującym jest Gmina Kęty, która przy współuczestnictwie Fundacji Kukuryku sprawdzała praktyczne funkcjonowanie rozwiązania polegającego na umieszczeniu w sklepach samoobsługowych przycisku, który w dyskretny sposób informuje obsługę, że klientem jest osoba z niepełnosprawnością, wymagająca wsparcia.

Jest to kolejna innowacja testowana w ramach realizowanego przez ROPS projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, która potencjalnie poprawi jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – w tym wypadku wpłynie na samodzielność osób z niepełnosprawnościami przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak zakupy.

W spotkaniu podsumowującym, organizowanym przez Gminę Kęty, udział wzięli: Dyrektor ROPS w Krakowie, Pani Wioletta Wilimska, Burmistrz Gminy Kęty Pan Krzysztof Jan Klęczar, Dyrektor OPS w Kętach Pani Monika Kaczmarczyk oraz pracownicy GOPS i przedstawiciele Fundacji Kukuryku, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu. Całość wydarzenia została uhonorowana przez Panią Dyrektor Wilimską wręczeniem dyplomów i podziękowań uczestnikom projektu, którzy podzielili się ze zgromadzonymi wrażeniami z udziału w innowacji.

Gmina Kęty nie jest jedynym Grantobiorcą, który kończy już swoja przygodę z innowacjami społecznymi. Swoje działania zakończyli już Innowatorzy tacy jak: Politechnika Krakowska, Powiat Wielicki/Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Wieliczce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – koło w Nowym Targu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oddział w Pałecznicy a także Grantobiorcy indywidualni: Pan Łukasz Krzyżowski i Pan Marek Mielak, Pani Urszula Żmudzińska

Wszystkim Innowatorom serdecznie gratulujemy.

politech_222Jeden z projektów "ścieżki motosensorycznej" - Politechnika Krakowska

Aplikacja wspierająca osoby starsze "poMOST" - Pan. Łukasz Krzyżowski__K_222

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl