Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Konferencja Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań - poszukiwanie nowych dróg świadczenia pomocy społecznej.

18.11.2016 r.

W dniu 17 listopada 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie, odbyła się konferencja „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań” inaugurująca projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych połączona z uroczystą Galą wręczenia nagród w konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”.Wydarzenie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pozwoliło przybliżyć licznie zgromadzonemu audytorium temat innowacyjności w zakresie usług opiekuńczych i innych działań kierowanych do osób zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. 

Pan Dyrektor Rafał Barański powitał zgromadzonych na sali przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władz Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa, a także reprezentantów sektora pomocy społecznej, w tym gości z jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata nauki.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pani dr hab. Jolanta Perek-Białas przedstawiła aktualny stan usług opiekuńczych w Polsce i nakreśliła perspektywy ich dalszego rozwoju.

Pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, opowiedział o realizowanych i planowanych działaniach w różnych obszarach życia społecznego, a Pani Anita Parszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zaprezentowała główne założenia projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Na konferencji nie zabrakło przykładów dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianych usług opiekuńczych. Pani Luitgardis Sonderegger-Müller, Dyrektor Fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Lucernie przedstawiła zarys systemu wsparcia, którym objęte są osoby zależne w Szwajcarii, natomiast Pan dr Łukasz Krzyżowski podzielił się wiedzą o praktykach w zakresie usług opiekuńczych, szczególnie tych, opartych o nowe technologie.

W drugiej części konferencji odbył się finał VI edycji Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2016 - Mamy moc pomagania”, podczas której uhonorowano pracowników socjalnych wyróżniających się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w animowanie, integrowanie oraz wieloletnie działania na rzecz środowiska lokalnego. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wręczył zwycięzcom statuetki i dyplomy.

Nagrody rzeczowe ufundowali sponsorzy: Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA oraz Termy Bukovina.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Animacja zdobył Pan Jakub Słowik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

Wyróżnienie w kategorii Integracja uzyskał Pan Marcin Maciejewski z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku w kategorii Doświadczenie przyznano Pani Bogumile Bobak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl