Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Przedłużamy termin naboru w konkursie na innowacje społeczne!

07.04.2017r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin naboru wniosków o powierzenie grantu został przedłużony  do 12.04.2017 r.

Tym samym dajemy szansę wszystkim innowatorom, których pomysł wymaga jeszcze dopracowania. Wnioski o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

Wniosek o powierzenie grantu powinien być wysłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl