Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Realizacja projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych rozpoczęta!

01.08.2016

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2016 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Miło nam zatem poinformować, iż z dniem 1 sierpnia br. przystępujemy do realizacji projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl