Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Spotkanie Grupy ds. Innowacji Społecznych - konsultacje zrealizowanych innowacji

27.06.2019

Dnia 26 czerwca 2019 r. odbyło się 21 – sze spotkanie Grupy Dyskusyjnej ds. Innowacji Społecznych, działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Tym razem dotyczyło ono konsultacji 9-ciu innowacji, które Rada Innowacji Społecznych wybrała do upowszechnienia w skali kraju. Uczestnicy spotkania podzielili się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi wybranych rozwiązań i z zainteresowaniem dopytywali o szczegóły.

Z uwagi na fakt, że uczestnikami spotkania, w dużej części byli seniorzy – osoby 65+, z zainteresowaniem spotkały się również innowacje spoza „złotej dziewiątki”. Odpowiadając na potrzeby uczestników zaprezentowane zostały również innowacje wyłonione w 3 turze konkursu – jak „Mobilne SPA dla Seniora”, „Dem – Game”, Med. – box” czy „VIpande” .

Wszyscy obecni otrzymali materiały informacyjne na temat prezentowanych innowacji, podzielili się refleksjami i otrzymali odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Mamy wielką nadzieję, że wśród słuchaczy znaleźli się przyszli użytkownicy upowszechnianych innowacji.

regionalny_o__rodek_polityki_spo__ecznej_w_krakowie_dziekuje_za_spotkanie__3_

RPW_20.06_2019_2

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl