Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA GRUPY DS. INNOWACJI - 25.10.2018 r. UL. PRĄDNICKA 12

22.10.2018 r.


Zmiana miejsca spotkania Grupy ds. Innowacji działającej w Ramach Regionalnej Platformy Współpracy

Spotkanie odbędzie się 25 października 2018 roku

w Awokado Lunch Bar mieszącym się przy ul. Prądnickiej 12

w godzinach od 11.00 do 15.00

Konsultowane będą Innowacje społeczne wyłonione w III turze naboru i stanowiące nowe rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych dla Osób Zależnych.

Konsultowanymi Innowacjami będą:

"Nawigacja głosowa osób zależnych- NGOZ". Innowacja ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcja wzroku. Jej celem jest wspieranie samodzielności osób zależnych w codziennym życiu. Innowacyjność rozwiązania polega na połączeniu nawigacji głosowej
z wykorzystaniem sieci w nowoczesnej technologii.

Następna konsultacja będzie dotyczyć Innowacji "Senior CUDER" czyli gra o sens życia. Jest to Innowacja skierowana do osób 65+. Polega ona na zaprojektowaniu gry „Senior CUDER”, której celem jest poprawa funkcjonowania i jakości życia seniorów.

Trzecią konsultowaną Innowacją będzie "Usługobela". Usługobela jest narzędziem diagnostycznym skierowanym do osób
z niepełnosprawnościami i starszych. Innowacyjność tej metody polega na zastosowaniu narzędzia- elektronicznej tabeli z bazą danych- stworzonej przez specjalistów z rożnych sektorów. Innowacja ma na celu ułatwienie diagnozowania potrzeb osób zależnych w środowisku lokalnym.

Ponadto uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z innowacją zatytułowaną "TELEASYSTENT", która opiera się o aplikację zaprojektowaną na smartfon.  Przy pomocy aplikacji asystent udziela zdalnego wsparcia będącego połączeniem wideo rozmowy z nawigacją  w terenie, realizowaną w czasie rzeczywistym. Powyższe rozwiązanie będzie wykorzystywane do realizowania aktywności społecznych          w przestrzeni publicznej i prywatnej przez osoby niewidome i słabowidzące. 

Lista uczestników spotkania została zamknięta 19 października 2018 r. Osoby, które potwierdziły swoją obecność zapraszamy do nowej lokalizacji.

not

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl