Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Wybór innowacji przeznaczonych do upowszechnienia w skali kraju

02.08.2018

Dnia 24.07.2018 roku w murach Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie odbyło się IV Posiedzenie Rady Innowacji Społecznych, której członkowie zadecydowali o wyborze spośród 14 rozwiązań testowanych w ramach I tury naboru wniosków w konkursie grantowym 4 skierowanych do upowszechnienia w skali kraju.

RIS_9

Wybrane innowacje to:

Zakupy bez barier – Innowator: Gmina Kęty

Rozwiązanie polegające na umieszczeniu przy wejściu do wielkopowierzchniowego, samoobsługowego sklepu – dzwonka, który w dyskretny sposób informuje przeszkoloną osobę spośród personelu, że do sklepu weszła osoba, która wymaga wsparcia w zrobieniu zakupów. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno osoby niewidome, ale również poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy starsze

Organizator Kompleksowej Opieki w Miejscu Zamieszkania – Innowator: Centrum Opieki Domowej

Usługa, która stanowi wsparcie dla osoby postawionej w sytuacji konieczności zaopiekowania się członkiem rodziny, który w wyniku nagłego zdarzenia losowego (udar, wylew, wypadek) z osoby pełnosprawnej staje się osobą niesamodzielną. Stanowi ofertę wielowymiarowej pomocy (wyposażenie w sprzęt, pielęgnacja, karmienie itp.) w pierwszych godzinach po zakończeniu hospitalizacji i powrocie pacjenta do domu. Pozwala wyposażyć rodzinę w całą niezbędną wiedzę jak w warunkach domowych zorganizować i sprawować opiekę nad osobą zależną, co daje wsparcie i pomaga przetrwać najtrudniejszy okres.

Czas na aktywność! Platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Innowator: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”

Platforma, stanowi innowacyjne narzędzie dostosowane pod kątem treści, interfejsu czy funkcjonalności do potrzeb i możliwości osób z zespołem Downa czy autyzmem. Osoby te, za pośrednictwem znanego sobie narzędzia jakim jest smartfon czy komputer, zyskują możliwość nawiązywania kontaktów z pełnosprawnymi rówieśnikami i samodzielnego gospodarowania własnym czasem wolnym wybierając z wyselekcjonowanej przez moderatora puli wydarzeń, które dzieją się w mieście te, w których chcą wziąć udział.

Ścieżka motosensoryczna – Innowator: Politechnika Krakowska

Pomysł zakłada wkomponowanie stanowisk do łagodnych ćwiczeń usprawniających w ciągi komunikacyjne, aby zachęcić seniorów do regularnych ćwiczeń podnoszących sprawność fizyczną. Ścieżka zakłada umieszczenie podstawowych, bezpiecznych  elementów w ciągu komunikacyjnym oraz trudniejszych, wymagających zaangażowania większej siły i czasu, poza ścieżką (opcjonalne). Dodatkowo innowacja zawiera projekt tablicy piktogramowej, zawierającej zestawy ćwiczeń
i instrukcje do samodzielnego ich wykonywania.

RIS_54

O werdykcie Rady zadecydowały takie aspekty jak: korzystne wyniki testowania oraz ewaluacji, uniwersalność i wygoda użytkowania rozwiązania przez użytkowników, wysoki stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów czy zaspokojenia potrzeb odbiorców. 
 W związku z powyższym, już dziś, Innowatorzy zostali zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w procesie opracowywania ostatecznej wersji produktu, które odbędzie się w IV kwartale 2018 roku. Na jego podstawie zostanie wydana publikacja w zakresie usług opiekuńczych nad osobami zależnymi zawierająca opis innowacji, rekomendacje metodyczne i organizacyjne oraz wnioski z fazy testowania. Proces upowszechniania natomiast, realizowany będzie poprzez spotkania z różnego rodzaju gremiami decyzyjnymi, artykuły w prasie branżowej, na portalach powiązanych tematycznie, akcje mailingowe II kwartale 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy Innowatorom i dziękujemy za zaangażowanie w poszukiwanie różnych dróg zaspokajania potrzeb społeczeństwa – teraz już nie tylko Małopolan! 

RIS_85

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl