Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na spotkanie Grupy ds. Innowacji - 25 października w siedzibie ROPS w Krakowie

15.10.2018 r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy ds. Innowacji

działającej w Ramach Regionalnej Platformy Współpracy

które odbędzie się 25 października 2018 roku

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 32

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 11.00 do 15.30.

Podczas spotkania odbędą się konsultacje społeczne Innowacji, które stanowią nowe rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych dla Osób Zależnych.

Konsultowanymi Innowacjami będą:

Nawigacja głosowa osób zależnych- NGOZ. Innowacja ta skierowana jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcja wzroku. Jej celem jest wspieranie samodzielności osób zależnych w codziennym życiu. Innowacyjność rozwiązania polega na połączeniu nawigacji głosowej
z wykorzystaniem sieci w nowoczesnej technologii.

Następna konsultacja będzie dotyczyć Innowacji Senior cuder czyli gra o sens życia. Jest to Innowacja skierowana do osób 65+. Polega ona na zaprojektowaniu gry „Senior CUDER”, której celem jest poprawa funkcjonowania i jakości życia seniorów.

Trzecią konsultowaną Innowacją będzie Usługobela. Usługobela jest narzędziem diagnostycznym skierowanym do osób   
z niepełnosprawnościami i starszych. Innowacyjność tej metody polega na zastosowaniu narzędzia- elektronicznej tabeli z bazą danych- stworzonej przez specjalistów z rożnych sektorów. Innowacja ma na celu ułatwienie diagnozowania potrzeb osób zależnych
w środowisku lokalnym.

Celem konsultacji jest zabranie Państwa opinii, uwag oraz sugestii odnośnie przedstawionych Innowacji Społecznych. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się na adres e-mail: kgronska@rops.krakow.pl do godziny 16:00, 19 października 2018 r.

not

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl