Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Zapraszamy na spotkanie grupy tematycznej ds. innowacji społecznych

19.07.2017 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy tematycznej ds. innowacji społecznych

organizowane w ramach Regionalnej Platformy Współpracy

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W dniu 30.06.2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozstrzygnął I turę Konkursu na innowacje społeczne organizowanego w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych, których celem jest wzrost skuteczności i jakości usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Piętnastu Innowatorów, których pomysły uzyskały najwyższe oceny w konkursie, zaprezentuje swoje plany na czterech spotkaniach grupy tematycznej ds. Innowacji Społecznych. Dzięki udziałowi ekspertów, przedstawicieli środowisk i podmiotów działających na rzecz osób niesamodzielnych mam nadzieję, że możliwe będzie rozwinięcie pomysłu na innowacje, zaprezentowanie koncepcji wdrożenia rozwiązań innowacyjnych, zgłaszanie i omawianie wątpliwości, konsultacje pomysłów innowacyjnych.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace grupy tematycznej ds. innowacji społecznych i zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 32, w sali nr 5, o godzinie 10:00.

Spotkania dotyczące opracowania pomysłów innowacyjnych:

28 lipiec br., 4 sierpień br., 11 sierpień br. i 18 sierpień br.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt na adres: drojek@rops.krakow.pl lub pod numerem telefonu: 12 422 06 36 wew. 34. 

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie następującym pomysłom innowacyjnym:

  • Postrewalidacja – forma wsparcia osób głęboko wielorako niepełnosprawnych i ich    rodzin,
  •  Zakupy bez barier
  •  Stop otyłości - innowacyjna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi    intelektualnie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl