Załaduj kalendarz

KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE

06.07.2017 r.

                                                               I TURA KONKURSU NA INNOWACJE SPOŁECZNE,

W RAMACH KTÓREJ ODBYŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU ZOSTAŁA ROZSTRZYGNIĘTA

W dniu 30.06.2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozstrzygnął I turę Konkursu na innowacje społeczne organizowanego w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych.

W I turze Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 36 wniosków o powierzenie grantu, 34 z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych (RIS), złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych”, 17 wniosków uzyskało pozytywną ocenę, z czego 15 znalazło się na liście rankingowej, a 2 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w I turze Konkursu. Pozostałe 17 z wniosków nie spełniło minimum punktowego.

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy!

Informacje o kolejnych naborach wniosków o powierzenie grantów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie: www.rops.krakow.pl/malopolski-inkubator-innowacji-spolecznych.

Poniżej znajdują się listy Wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZRWOWA 

LISTA WNIOSKÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWEGO 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl