Załaduj kalendarz

RADA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji Społecznych 10.07.2017 r.

W dniach 29 – 30 maja 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady innowacji Społecznych (RIS). Aby spośród 34 wniosków o powierzenie grantu, które zakończyły pomyślnie etap oceny formalnej wyłonić najlepsze i najbardziej innowacyjne pomysły, RIS złożona z 26 niezależnych ekspertów, przez dwa dni obradowała, dokonując oceny merytorycznej i strategicznej nadesłanych wniosków. Efektem prac RIS było stworzenie listy rankingowej, na której znalazło się 15 projektów i listy rezerwowej z 2 projektami, które mają szansę dofinansowania w Małopolskim Inkubatorze Innowacji Społecznych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu posiedzenia Zespół MIIS wraz z potencjalnymi grantobiorcami przystąpił do przygotowania Specyfikacji Innowacji każdego pomysłu, który znalazł się na liście rankingowej. Etap ten ma na celu doprecyzowanie zgłoszonych wniosków w taki sposób, by nie nastręczały trudności w fazie realizacji.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu I tury Konkursu znajdziecie Państwo w Aktualnościach.

RIS_3_1_1_1

RIS_5_1_1_1

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl