Załaduj kalendarz

RADA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Powołanie Rady Innowacji Społecznych 12.05.2017 r.
W dniu 17.03.2017 zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie powołano Radę Innowacji Społecznych w celu oceny projektów złożonych w Konkursie na innowacje społeczne, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych", a następnie wyłonienia przetestowanych rozwiązań do etapu upowszechniania.
W skład Rady Innowacji Społecznych powołano:
I. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego/ jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej:
1. Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,
2. Pani Józefa Grodecka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów,
3. Pani Jolanta Chrzanowska – Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
4. Pani Barbara Hałas – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni,
5. Pani Agata Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pobytu w Oświęcimiu,
6. Pani Dorota Kośmider – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Socjalnych 
w Chrzanowie,
7. Pan Mariusz Sajak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, przedstawiciel Rady Regionalnej Platformy Współpracy,
8. Pan Michał Bochenek – Kierownik Działu Terapeutyczno – Społecznego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

II. Przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych:
9. Pan Andrzej Wójcik – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciel Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
10. Pani Aneta Widak – Kierownik Zespołu Funduszy Zewnętrznych Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawicielka Małopolskiej Rady 
ds. Polityki Senioralnej
11. Pani Zofia Szarota – dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego,  przedstawicielka Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
12. Pani Agnieszka Lewonowska Banach –Zastępca Przewodniczącej Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
13. Pan Józef Grzybczyk – Sekretarz Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
14. Pan Aleksander Waszkielewicz – Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,
15. Pan Wojciech Glac – Wiceprezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych, Centrum Opieki Wyręczającej.

III. Przedstawiciele środowiska akademicko- naukowego:
16. Pani Jolanta Perek – Białas – dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
17. Pan Norbert G. Pikuła – dr hab., Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
18. Katarzyna Szczerbińska – dr hab. Collegium Medicum w Krakowie.

IV. Przedstawiciele osób zależnych i ich otoczenia:
19. Pan Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych,
20. Pani Anna Piwowarska Jasna – Przedstawiciel Małopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej,
21. Pan Adam Stromidło – Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.

V. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:
22. Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
23. Pan Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
24. Aneta Kosiba – Kierownik Działu ds. Polityki Społecznej,
25. Justyna Mańka – Inspektor ds. polityki społecznej,
26. Anita Parszewska – p.o. Kierownika Działu ds. projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.
 Stałymi zastępcami Członków Rady Innowacji Społecznych zostali:
1. Pani Monika Zaucha w przypadku nieobecności Pani Barbary Hałas,
2. Pani Joanna Saternus w przypadku nieobecności Pani Agaty Lorek,
3. Pani Agnieszka Gradus w przypadku nieobecności Pani Doroty Kośmider,
4. Pani Anna Waligórska w przypadku nieobecności Pana Wojciecha Glaca.
5. Pan Adam Zawisny w przypadku nieobecności Pana Aleksandra Waszkielewicza.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl