Załaduj kalendarz

Nagrody i wyróżnienia

2010-2015

Akcja "Miejsce Przyjazne Seniorom" wpisana do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk"

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, którego organizatorem jest Komisja ds. Osób Starszych działająca przy RPO. Podczas spotkania prof. Irena Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom 24 organizacji i instytucji wyróżnionym wpisem do Złotej Księgi.

Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazła się Akcja "Miejsce Przyjazne Seniorom" realizowana od 2011 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przy współpracy z Gminą Miejską Kraków.


Uzasadnienie wpisania inicjatywy do "Złotej Księgo Dobrych Praktyk":
"Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom ” zasługuje na wpisanie do Złotej Księgi Dobrych Praktyk ponieważ przyznając certyfikaty instytucjom dostosowanym do potrzeb starszego pokolenia w doskonały sposób promuje idee spójnego społeczeństwa obywatelskiego. Jest praktyką, któ­ra sprzyja tworzeniu uniwersalnej, dostępnej dla wszystkich przestrzeni, zachęcającej do działania i uczestnictwa w życiu społecznym także osoby starsze."


Relacja z uroczystości  podsumowującej pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

Link do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" 

Informacje o Akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom"

DYPLOM

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl