Załaduj kalendarz

Nagrody i wyróżnienia

2010-2015

KOPALNIA PO(KL)MYSŁÓW 2010 - nagroda dla projektu ARES

"Chcieliśmy zauważyć najlepsze projekty i pokazywać je jako dobre przykłady – czyli takie, które rozwiązują problemy w danym środowisku i mogą być inspiracją dla innych" – tłumaczył ideę pomysłu wicemarszałek Ciepiela.

ARES_color

17 stycznia 2011

Celem Konkursu, organizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, było:

  • promowanie projektów POKL realizowanych na terenie województwa małopolskiego, jako przykładów tzw. dobrych praktyk, które dla potencjalnych Beneficjentów mogłyby stanowić inspirację w trakcie pisania i realizacji nowych projektów w ramach POKL,
  • informowanie o projektach dofinansowanych w ramach POKL,
  • promocja rezultatów wdrażania POKL,
  • stworzenie bazy projektów POKL.
Jury, w skład którego wchodziły osoby ściśle związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznało nagrodę II stopnia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie za projekt AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ.


Z rąk europosłanki Róży Thun oraz wicemarszałka Romana Ciepieli nagrodę odebrała Wioletta Wilimska - Dyrektor ROPS w Krakowie.

Projekt ARES umieszczony został w "Podręczniku dobrych praktyk EFS 2010".

Relacja z konkursu: http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=6986

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl