Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Nagrody i wyróżnienia

2010-2015

"Wyróżnienie za realizację projektu "Wczesne Wspomaganie - Wspólne Działanie”

W dniu 29 maja 2015 r. odbyła się gala wręczenia nagród w Konkursie „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”, w którym projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie otrzymał wyróżnienie

Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk jednostek administracji publicznej w zakresie wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Organizatorem konkursu była Fundacja IMAGO oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada Nagrody doceniła działania ROPS Kraków podjętych w ramach realizowanego projektu w zakresie tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Realizując projekt Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podjął współdziałanie w zakresie doradztwa przy budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

Celem projektu było wykorzystanie lokalnego potencjału instytucji i organizacji w zapewnieniu optymalnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie jego rodziny w pokonywaniu trudności wynikających z istniejącej niepełnosprawności, podjęcie systemowego i kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienie jego sytuacji życiowej.

Dokonując oceny projektów Rada brała pod uwagę między innymi kryterium oryginalności działań, ich trwałości i możliwości kontynuacji czy też realizacji przez inne podmioty. Ponadto doceniano również podjęcie współpracy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi, realizację polityki równych szans oraz działania o charakterze systemowym a także działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki i rehabilitacji.

W dniu 29 maja 2015 r. podczas konferencji „Powrót rodziców dzieci niepełnosprawnych na rynek pracy, szanse i bariery” odbyła się gala wręczenia nagród. Wyróżnienie dla ROPS Kraków odebrała dyrektor Wioletta Wilimska.


Informacje o wyróżnionym projekcie znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/practice/view/204. 

Wyróżnienie w konkursie_dyplom


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl