Załaduj kalendarz

Harmonogram wsparcia w Projekcie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Marzec 2018 r.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

BLOK VI Szkolenia
dla służb współpracujących

Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka

9.03.2018

8.30-15.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Grudzień 2017 r.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego

18.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego

19.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia

20.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia

21.12.2017

8:30-15:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s.245

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Zamówienia publiczne

11-12.12.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,

ul. Litomska 10

Zasady nawiązywania stosunków pracy oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy

13.12.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,

ul. Litomska 10

Listopad 2017 r.

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

8-10.11.2017

08.11.2017 11:00-19:00

ul. Liburnia 10,
43-400 Cieszyn

09.11.2017

8:00-18:00

10.11.2017

8:00-13:00

Blok VI

Szkolenia dla służb współpracujących

Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną

16-17.11. 2017

16.11.2017 11:00-19:00

ul. Liburnia 10,
43-400 Cieszyn

17.11.2017

8:00-14:30


Województwo Opolskie
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

6-7.11.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

8-9.11.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania

15-16.11.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole


Województwo Dolnośląskie
– Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Ochrona danych osobowych

29.11.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,
ul. Litomska 10

Ochrona danych osobowych

30.11.2017

8:00-16:00

WZAZ, Wrocław,
ul. Litomska 10


Październik 2017 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Kontrola zarządcza

16.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Kontrola zarządcza

17.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola
i zadania kadry kierowniczej

18-19.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola
i zadania kadry kierowniczej

23-24.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola i zadania kadry kierowniczej

25-26.10.2017

8:00-16:00

ul. Ozimska 181

45-057 Opole

Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok III

Szkolenia
z zakresu stosowania prawa

Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny
i orzecznictwa sądowego

25-27.10.2017

 25.10.2017

 11:00-19:00

ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

 26.10.2017

 8:00-18:00

 27.10.2017

 8:00-13:00

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl