Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Kwiecień 2018 r. - Woj. Opolskie

Kwiecień 2018 r.

Województwo Opolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godz.

Miejsce

Blok I

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Jak rozwiązywać konflikty
w zespole

3-4.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Jak rozwiązywać konflikty
w zespole

5-6.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Jak rozwiązywać konflikty
w zespole

9-10.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami

11-12.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami

16-17.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Blok II

Szkolenia nt. budowania lokalnego systemu wspierania rodziny

Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej

18-19.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej

23-24.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)

25-26.04.2018

9.00-17.00

Restauracja Vanilla Klimek & spółka jawna
ul. Ozimska 181 45-057 Opole

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl