Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Maj 2018 r. - Woj. Dolnośląskie

Maj 2018 r.

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

08-09.05.2018

15-16.05.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Patrycja Legieć

20

Tworzenie planu pracy z rodziną

21-22.05.2018

28-29.05.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Bartłomiej Kowalik

20

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny-skala oceny rodziny

16-17.05.2018

04-05.06.2018

8.00 – 16.00

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Agnieszka Juszczyk-Mirek

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl