Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Harmonogram wsparcia w Projekcie

Sierpień 2019 - Woj. Małopolskie

Sierpień 2019 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Blok

Tytuł szkolenia

Termin

Godziny

Miejsce

Trener/
Wykonawca

Planowana liczba uczestników

Superwizja

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 2

9.08.2019

8:15-12:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Roman Szmyd

11

Superwizja
(dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej)
GR 1

9.08.2019

12:45-17:00

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Roman Szmyd

8

Blok IV

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną

Całościowe zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera, Zespół Hellera
GR 1, GR 2

22.08.2019 – GR 1

23.08.2019- GR 2

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Aleksandra Piechaczek

20

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami
GR 1, GR 2, GR 3

28.08.2019 – GR 1

29.08.2019 – GR 2

30.08.2019 – GR 3

9.00-15:30

Awokado Lunch Bar w Krakowie
ul. Prądnicka 12

Aleksandra Piechaczek

20

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl