Załaduj kalendarz

PROFESJONALNE KADRY WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nabór na szkolenia i superwizję

ZAKOŃCZENIE naboru na szkolenie pn. "Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji" dedykowanego Asystentom rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że z dniem 20 czerwca 2018 r. nabór na szkolenie pn. "Plan pracy z rodziną – aspekty praktyczne: opracowywanie, okresowa ocena i modyfikacja planu, dobre praktyki, wzory dokumentacji" dedykowane Asystentom rodziny został zakończony.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl