Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Posiedzenia RKE kadencji 2018-2022

I. Posiedzenie 11 kwietnia 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej powołała z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji nowych Członków RKE. Podczas spotkania inaugurującego Pani Wioletta Wilimska wręczyła nowym Członkom powołanie do pracy w RKE, zapraszając ich do wspólnej pracy jednocześnie życząc sobie i zebranym owocnej pracy.

Członkowie komisji podjęli prace nad pierwszymi uchwałami RKE regulującymi prace komisji.

II. Posiedzenie 11 grudnia 2018 r. 

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”. Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Spotkanie przedstawicieli RKE z uczestnikami szkolenie organizowanego przez TARR w Tarnowie w dniu 23 lutego 2019 r.

Przedstawiciele Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych spotkali się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 z uczestnikami szkolenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR), które współfinansowane jest przez UE w ramach projektu PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna projekt „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Podczas spotkania przedstawiono warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Omówiono również kwestie techniczne związane z organizacją i przebiegiem egzaminu, w tym dotyczące dokumentów jakie złożyć musi pracownik socjalny chcący przystąpić do egzaminu przez Regionalną Komisją. Słuchacze mieli też możliwość zadania pytań członkom RKE, poznania bliżej przyszłych egzaminatorów.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl