Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Luty 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

Wzory dokumentów i oświadczeń - do pobrania

 Druki wniosków: 

1. Wniosek o zasiłek rodzinny

2. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 

3. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 

4. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 

Druki oświadczeń - podstawowe:

a) oświadczenie o aktywności członka rodziny za granicą

b) oświadczenie o aktywności w Polsce

c) oświadczenie o składzie rodziny

d) oświadczenie art. 233 k.k. 

Druki oświadczeń do zasiłku rodzinnego:

a) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

b) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej 

c) oświadczenie o dochodach - zasady ogólne 

d) oświadczenie o dochodach zagranicznych za cały rok 

e) oświadczenie o dochodzie za pierwszy w pełni przepracowany miesiąc 

f) oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

g) oświadczenie dot. urlopu wychowawczego 

h) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 

Druki oświadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego:

a) oświadczenie dot. składki 

b) oświadczenie dot. ubezpieczenia 

c) oświadczenie do św. piel. na dziecko

Druki oświadczeń do zasiłku dla opiekuna:

a)  oświadczenie dot. ubiegania się o opłacanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w razie pobierania ww. zasiłku

b) oświadczenie o uprawnieniu za ten sam okres, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

c) oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

d) oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl