Multimedia - galerie zdjęć

Prace nagrodzone w konkursie Sprezentuj Bliskiemu Małopolskę
Małopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018
GALA MLPS 2018
TARGI ES 2018
Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
ChSB 2018
II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl