Multimedia - galerie zdjęć

Prace nagrodzone w konkursie Sprezentuj Bliskiemu Małopolskę
GALA MLPS 2018
TARGI ES 2018
Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
Galeria prac nagrodzonych w konkursie "Rodzinne pozdrowienia z Małopolski"
Nagroda Polonia Minor dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl