Multimedia - galerie zdjęć

Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej
Galeria prac nagrodzonych w konkursie "Rodzinne pozdrowienia z Małopolski"
Nagroda Polonia Minor dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Life Science Open Space
Konferencja ROLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE WSPARCIA OSÓB ZALEŻNYCH. WYZWANIA DEINSTYTUCJONALIZACJI
Prace nagrodzone w Konkursie "MOJA RODZINA - historia pędzlem i piórem opowiedziana"
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl