Multimedia - galerie zdjęć

Projekt "Małopolska Niania" - spotkanie z samorządami gminnymi
Wizyta studyjna w dziennych domach
Miejsce Przyjazne Senioro_2016
Gala "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"
Samorząd Równych Szans 2016
Projekt "Więzienie WIĘZI nie więzi" 2016
Wizyta studyjna _DPS Nowaczyńskiego
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl