Multimedia - galerie zdjęć

Konwent Dyrektorów PCPR 24.10.2016
Posiedzenie RADY REGIONARNEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY
VII Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej
Konferencja ROLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE WSPARCIA OSÓB ZALEŻNYCH. WYZWANIA DEINSTYTUCJONALIZACJI
Targi ES 2016
Konferencja pt. Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc?
Małopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl