Multimedia - galerie zdjęć

II EDYCJA PROJEKTU "SUPERWIZJA DLA ASYSTENTÓW RODZINNYCH”
GALA - MLPS 2015
XIII Wojewódzka Konferencja "Przeciw Przemocy"
Projekt "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie” wyróżniony
Prace nagrodzone w VIII Małopolskim Konkursie "JA/MOJA RODZINA 20 LAT PÓŹNIEJ"
Gala rozstrzygnięcia VIII Małopolskiego Konkursu "JA/MOJA RODZINA 20 LAT PÓŹNIEJ"
IV Posiedzenie MRds.PS
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl