Multimedia - galerie zdjęć

Obrady Kapituły Konkursu „JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ” 2015
"Najlepsza inwestycja w człowieka 2014" - wręczenie nagród
Konferencja „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014” - relacja
III posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej
IV edycja projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o model duński” 2014
"Miejsce Przyjazne Seniorom 2014"
Projekt "WIĘZIENIE WIĘZI NIE WIĘZI" 2014
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl