Załaduj kalendarz

Multimedia

Galeria zdjęć
XVI Wojewódzka Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Otwarcie Konferencji - Pan Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa MałopolskiegoLUPA 3. Otwarcie Konferencji - Pan Paweł Godyń Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w KrakowieLUPA 4. WYRÓŻNIENIE DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO_POIK W CHRZANOWIELUPA 5. WYRÓŹNIENIE DLA GMINY RZEZAWA_GOPS W RZEZAWIELUPA 6.NAGRODA DLA POWIATU LIMANOWSKIEGO_PCPR W LIMANOWIELUPA 7. NAGRODA DLA GMINY MIASTA KRAKÓW_MOPS W KRAKOWIELUPA 8. LAUREACI I WYRÓZNIENI W KONKURSIE PRZECIW PRZEMOCYLUPA 9. UCZESTNICY KONFERENCJILUPA
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl