{"id":"1669","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-03-08<\/span>\n\t\t\t\tNab\u00f3r kandydat\u00f3w reprezentuj\u0105cych Uniwersytety Trzeciego Wieku z wojew\u00f3dztwa ma\u0142opolskiego oraz organizacje pozarz\u0105dowe dzia\u0142aj\u0105ce na rzecz \u015brodowisk seniorskich do Ma\u0142opolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}