{"id":"1700","li":"\n\t\t\t
  • \n\t\t\t\t2018-04-23<\/span>\n\t\t\t\tPRZED\u0141U\u017bENIE NABORU NA BEZP\u0141ATNE SZKOLENIA DLA KADRY ZARZ\u0104DZAJ\u0104CEJ<\/a>\n\t\t\t<\/li>\n\t\t"}